Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın savunmasını yeterli bulmayan Ankara İdare Mahkemesi kararında, yeterli risk ve sosyoekonomik değerlendirme yapılmadığı gerekçesiyle GDO`lu ürünlere verilen izinleri iptal etti.

26 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan "Bilimsel Komite" mısır, soya, pamuk, kanola, şeker pancarı, patates ürünleri ile bakteri ve maya biyokütlesinden oluşan GDO`lu toplam 32 çeşide izin vermiş, Ziraat Mühendisleri Odası, Ekoloji Kolektifi Derneği ve Tüketici Hakları Derneği de, bu izinlere iptal davası dava açmıştı.

GDO`lu mısır, pamuk, kanola, şeker pancarı ve patates çeşitleri ile bakteri ve maya biyokütlelerini kapsayan 29 ürün için verilen onayları, Ankara 3. ve 4. İdare Mahkemeleri hukuka ve mevzuata aykırı buldu!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı savunmasında GDO`larla ilgili tesis edilen işlemlerin hukuka ve mevzuata aykırı olmadığı, GDO`lu ürünlerin AB`de kullanılan ürünler olduğu, bilimsel değerlendirme sonucu bu ürünlere izin verildiğinin altını çizdi.

Bakanlığın savunmasındaki en önemli söylemlerinden biri de AB`de kullanımda olan GDO`lu ürünlerle ilgili olarak şimdiye kadar herhangi bir zararın ortaya çıktığına dair bir bilgi bulunmadığı iddiası olmuştur.

Kendini kamuoyuna GDO karşıtı imiş gibi sunan Bakanlık mahkeme verdiği savunmasında GDO desteklediğini gösterdi.

YARGI İZİNLERİ İPTAL ETTİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın savunmasını yeterli bulmayan Ankara İdare Mahkemesi kararında, yeterli risk ve sosyoekonomik değerlendirme yapılmadığı gerekçesiyle GDO`lu ürünlere verilen izinleri iptal etti.

KURUL KARARLARI HUKUKA AYKIRI

İdare Mahmesi gerekçeli kararında "gen çeşitlerinin risk oluşturmadığı, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliğe herhangi bir zararının bulunmadığı yönünde Bilimsel Komite tarafından alınan kararlarda hukuka ve mevzuata uyarlık tespit edememiştir" denildi.