İzmir milletvekili Aytun Çıray, 'helal ilaç' öneren Doç Dr İlker Alat'ın ilaçlarla ilgili beyanıtını Meclis gündemine getirerek Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na "Harama aracılık ettiniz mi?" diye sordu.

İşte CHP İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın Sağlık Bakanı'nda yönelttiği sorular:

1. Bakanlığınız elemanı Doç. Dr. İlker Alat'ın görüşlerine katılıyor musunuz?

2. Alat'ın iddialarına katılıyorsanız eğer, 2002'den bu yana Türkiye'yi AKP hükümetleri yönettiğine göre, domuz jelâtini ile kaplanarak üretilen ilâçların kullanımında sorumluluğunuz nedir?

3. Harama aracılık ettiniz mi? Kendinizi günahkâr hissediyor musunuz?

4. İthal edilen ve Türkiye'de üretilen hangi ilâçlar domuz jeli içermektedir?

5. İlâçların kapsül veya filmtablet formatında üretilmelerinin bilimsel gerekçesi nedir?

6. İlâçların tümü filmtablet formatında üretilebilir mi?

7. Tüm kapsül ilâçların filmtablet karşılığı var mıdır?

8. Ülkemizde kapak hastalığı bulunan bir çok hastaya domuz kalbi kapağı takılmıştır, bu hastalar hakkında bakanlığınızın görüşü nedir?

9. Dr. Alat bazı filmtabletlerde de domuz şüphesi var diyor, bu durumda her iki formatı da yazmadığı hastalara "kurşun döktürüyor" olabilir mi?

10. Bu açıklamalar sonucunda ilâçlarını kullanmayarak ağırlaşacak ve hatta hayatını kaybedecek olan yuttaşlarımız için ne yapmayı öneririsiniz?

11. Doktorun bu açıklamaları bilimsel midir?

İçtiğiniz ilaçlar haram mı?