Hemen her çocuk, modern çağın satılık hastalıklarından biri olan otizm tehlikesiyle karşı karşıya. Modernizmin getirdiği bu büyük felafetler, ne yazık ki insanoğlunun kendi yapıp ettikleri yüzünden başına geliyor. Üstelik bunun en büyük faili küresel çetenin araçlarından biri olan aşı ve aşıcılarla iş tutan devlet. Bir başka deyişle Sağlık Bakanlığı ve doktorlar körlük ve umursamazlığı. Neden mi söz ediyoruz? o halde buyurun

Yaklaşık olarak iki düzine kadar çalışma, aşıların otizme neden olabileceğini ortaya koymaktadır.

Ana akım medyadaki doktorlar ve uzmanlar, aşı ve otizmin ilişkisine dair tartışmaların bittiğini tekrar tekrar ifade ettikleri ve aşıyla otistik yelpaze bozuklukları (ASD) arasındaki bağlantıyı mümkün kılabilecek hiçbir bilimsel kanıtın bulunmadığını ileri sürerek sorunun üstünü kapattıkları yönünde kötü bir şöhrete sahiptirler. Fakat Activist Post’ta Arjun Walia imzasıyla yeni yayımlanan derinlemesine bir araştırma, aşılar ve otizm arasındaki bağlantıyı gösteren en az 22 araştırmanın mevcut olduğunu ve benzer bulgulara sahip daha pek çoklarının da bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Esas tartışmanın büyük kısmı Dr. Andrew Wakefield’in 1990’ların sonundaki çalışmasından kaynaklanmaktadır. Dr. Wakefield çalışmasında gastrointestinal inflamasyonun, kızamık, kabakulak ve rubella (MMR) kombine aşısının kesin bir yan etkisi olduğunu açığa çıkarmıştı. Çığır açan bulguları pek çok başka çalışmayla onaylanıp tekrar bulgulanmasına rağmen, Dr. Wakefield araştırmasıyla tam bir damarın üstüne basmış olacak ki kurumu tarafından araştırması linç edilmiş ve sahte olduğu yönünde suçlamalar art niyetle etrafa yayılmıştır.

Örneğin, 2002 yılında Journal of Biomedical Sciences’da yayımlanan bir çalışma, özellikle de aşının kızamık kısmını ele alarak, MMR aşısı ve otizm arasında bir neden-sonuç ilişkisini gözlemektedir. Utah Eyaleti Üniversitesindeki araştırmacılar, MMR’ın bazı çocuklarda anormal kızamık enfeksiyonunu tetikleyebileceği, dolayısıyla bunun da ASD çatısı altına giren nörolojik sorunlara yol açabileceği sonucuna varmışlardır.

İDDİAYI ENTROPY DERGİSİ’DE DOĞRULADI

Entropy dergisinde 2012 yılında yayımlanan bir başka çalışmada MMR aşısı ve otizm arasında kuvvetli bir ilişki gözlemlenmektedir. Ancak bu sefer suçlanan kısım alüminyumdur. Bu araştırmanın bir özetine göre, alüminyum ihtiva eden aşılar, özellikle hem sülfat hem de glutatyon açısından serum seviyelerinin düşüklüğüyle daha sonra ASD teşhisi konulan çocuklar üzerinde kısmen toksik etkiye sahiptirler. Bir başka deyişle, bazı aşılarda bulunan alüminyum, ASD semptomlarının birincil tetikleyicisi olarak görünmektedir.

“AŞILAR BEYİN HASARINA YOL AÇIYOR”

"MMR aşısı ve otizm üzerine tartışma bir yana, aşılarla otizm arasındaki bir bağın mümkünlüğüne dair hâlâ birtakım araştırmalar bulunmaktadır,” diye yazıyor Walia. "Dünya çapındaki pek çok merci, MMR aşısı da dâhil olmak üzere aşıların, otizm, beyin hasarı ve diğer komplikasyonlara neden olduğunun lehine karar vermiştir,” diye ekler ve aşılarla ilintili otizm dışında pek çok başka yan etkinin gözlemlendiğini belirtir.

AĞIR METALLER, ADJUVANLAR, KORUYUCU MADDELER VE OTİZME NEDEN OLMAKLA İLİŞKİLENDİRİLEN DİĞER AŞI KATKI MADDELERİ…

Belki de Walia’nın konuya ilişkin kapsamlı araştırmasının en ilginç yönü, aşılarda otizmi tetiklemekten sorumlu birden fazla içerik maddesi bulunduğu gerçeğinin görünmesiydi. Alüminyum ve cıva gibi zehirli metallerin yanı sıra makalesinde listelediği çalışmalarda tanımlandığı üzere, aşılar aynı zamanda otizme neden olduğu belirtilen adjuvan, koruyucu ve diğer katkı maddelerini de ihtiva ediyor. Gerçeğe uygun olarak, yüksek ihtimalle, bu katkı maddelerinin her biri ister izole, ister de diğer katkı maddeleriyle kombine şekilde olsunlar, karışıma bağlı olarak şiddetlenmiş toksisiteyi de sağlayarak toksik etkilidirler.

Massachusetts Genel Hastanesi, "Oksidatif stres, beyin inflamasyonu ve mikrogliozisin çeşitli ağır metallerle toksik seviyede maruz kalınışına dair ilişki oldukça fazla belgelenmiştir,” diyerek kabul etmektedir. Bu da otistik bireylerin beyin dokusunda aşı hasarını işaret eden kendine özgü bir nöroinflamasyona sahip olduğunu doğrulamaktadır.

TEXAS SAĞLIK BİLİMİ MERKEZİ ÜNİVERSİTESİ: CIVA BAĞLANTILI OTİZMDE %61 ARTIŞ VAR

Walia’nın raporunda listelenen birkaç araştırma ayrıca otizmle ilintili beyin hasarını tetikleyici neden olarak, çok dozlu grip flakonlarına hala eklenmekte olan tiimerosalı, toksik bir cıva türevinin altını çizmektedir. Özellikle Texas Sağlık Bilimi Merkezi Üniversitesindeki bir çalışmada, çevreye yayılan her 1.000 lb (453 kilogram) cıva için, bağlantılı olarak otizm oranında yüzde 61’lik bir artış bulgulanmıştır.

BEBEKLERE CİVALI GRİP AŞISI UYGULANIYOR

Şu anda, altı aylık gibi çok küçük yaşta ki çocuklara da timerosal içeren grip aşılarının uygulanıyor olması da göz önüne alındığında, ASD ile ilişkili beyin hasarının cıvanın doğrudan kas dokusunun içine enjekte edilmesi sonucu hala meydana geliyor oluşu oldukça akla yatkındır.

NaturalNews’de yer alan bu haberi, Beyhan Irmak, Gıda Hareketi için tercüme etti

Aşılar hakkında ayrıntılar