Geçtiğimiz yıl Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK'nın kişilerin mahkem bilgilerini sattığı iddia edilmiş. Sayıştay raporlarına giren denetimlerinde SGK'nın 65 bin lira karşlığında verileri paylaştığı belirtiliyor. İddiaları reddeden SGK inandırıcı davranmamakla ileştiriliyor. Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi olarak diyoruz ki; "SGK'nın davranışı bir milli güvenlik sorunudur ve sorumlular derhal görevden alınmalıdır!"

Geçtiğimiz Ocak ayında SGK'nın kişilerin/hastaların mahkem verilerini tıp endütrisine para karşılığı sattığı iddia edilmiş ve bir Milletvekili konu ile ilgili soru önergesi vermişti.

"KİŞİSEL VERİLER 3. TARAFLARLA PAYLAŞILMIYOR"

SGK geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada sözleşmenin sadece söz konusu şirketle yapılmadığı, mevzuatlar kapsamında veri talebinde bulunan 2 firma ile daha sözleşme yapıldığı açıklamıştı.

SGK açıklamasında şöyle denilmişti:

"Ayrıca Türk Kalp ve Sağlık Vakfı ile 21 Mart tarihinde ortak çalışma sözleşmesi de imzalanmıştır. Buna ek olarak Veri Paylaşım Kurulunca 3 firmaya ait talep daha kabul görmüş ve sözleşme imzalanmak üzere ilgili firmaların evraklarını tamamlaması beklenmektedir. Bu konuda kullanım haklarının tek bir kişi ya da şirkete verildiği herhangi bir ihale süreci söz konusu değildir. Mevzuatta yer alan gereklilikleri yerine getiren gerçek ya da tüzel tüm kişiler ile sözleşme yapılabilmektedir.

Mahkeme talepleri, soruşturmalar ya da kişilerin kendi bilgilerini talep etmeleri gibi mevzuatta sayılan durumlar haricinde hiçbir durumda sigortalılara ait kişisel veriler üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Şirketlere ya da ilaçlara ait veriler ise yalnızca ilgili ürün sahibi ile ya da muvafakatı çerçevesinde üçüncü kişilerle ücretli olarak paylaşılabilmektedir."

SGK VERİLERİMİZİ SATTI MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gebelik testi sonuçları, alkol, sigara kullanımı, cinsel bozukluklar gibi kişilerin en mahrem sağlık bilgilerini özel firmalara 65 bin lira karşılığında sattığı iddiaları Sayıştay raporlarına girdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Show Haber'e yaptığı açıklamada, "Sayıştay raporuna göre sağlık verilerinin hukuksuz bir şekilde satıldığını, üstelik toplam 65 bin lira karşılığında satıldığını görüyoruz" dedi.

SGK'DAN HABER YAPANLARA TEHDİT

Anadolu Ajansı'na açıklama yapan SGK "açıklamalarda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatıldı" dedi.

SGK'nın veri paylaşımını gelir kaynağı olarak yapmadığı vurgulanan açıklamada, "SGK veri paylaşımını, ülkemiz sağlık politikalarının geliştirilmesi, toplum sağlığının iyileştirilmesi, bilimsel ve akademik çalışmalara destek verilmesi amacıyla yapmaktadır. Sayıştay Raporu'nda da belirtildiği üzere 65 bin lira tutarındaki gelir bunun göstergesidir. Sayıştay Raporu'nda kişisel verilerin paylaşıldığına dair bir tespit bulunmazken, tam tersi kişisel verilerin paylaşıldığı yönünde açıklamalarda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kişisel verileri değil hastalıkları sattığını belirten SGK açıklamasında "Sağlık alanında bilimsel ve akademik çalışmaların yapılabilmesi, toplum sağlığının geliştirilebilmesi, hastalık yüklerinin tespit edilebilmesi gibi çalışmalarda anonimleştirilmiş sağlık bilgileri önemli bir kaynak görevi görmektedir. Bahsi geçen anonimleştirilmiş bilgilerin akademisyenlere sunularak bilimsel destek için destek verilmesi konusunun, kişisel verilerin satılması olarak kamuoyuna sunulması yanlı bir tutum anlayışıdır. Paylaşılan verilerde kişilerin isimleri, T.C. kimlik numaraları, hangi hastanelere gittikleri, hangi polikliniklerde muayene oldukları, hangi ilaçları aldıkları gibi veriler kesinlikle yer almamaktadır. Bu husus, 2013 yılı Sayıştay Raporu'nda da yer almıştır" dedi.

AMAÇ PARA DEĞİLMİŞMİŞ
 
Mevzuata uygun, şartları taşıyan her firma ile bilgiler paylaşılabilir. Amaç para değil, ülkenin sağlık politikalarına katkı sağlamak' diyerek kendini savunan SGK, kapitalist tıbba kişi adlarını içermese dahi, sağlık verilerini para karşılığı sattığını itiraf ediyor.
 

SAĞLIK VE GIDA GÜVENLİĞİ HAREKETİ DİYOR Kİ!
 
Amaç ister para olsun, isterse de olmasın, paylaşılan veriler ister hasta kimliklerini içersin, isterse de içermesin ülkenin tıbbı verilerinin hiç bir ahlaki değeri olmayan, vicdan taşımayan tıp endüstrisi ile paylaşılması hem ahlakî bir sorundur, hem topluma saygısızlık, hem de güvenliğin tehdit edilmesidir.
 
Mevzuat izin verse dahi bu verilerin paylaşılması bir milli güvenlik sorunudur ve sorumluluk derhal görevden uzaklaştırılmalıdır.
 
Hükümet verilen kişisel verileirn korunması kanununu daha fazla bayatlatmadan çıkarmalıdır. Söz konusu olan kişilerden çok ülkenin toplam geleceğidir.