İkon ve sembollerin çağında bazı semboller bilincimizi esir ederken, biz farkına varmasak da bazı semboller hayatımızın karartılacağını haber verirler. Gıdalarda ışınlama yani radyasyon sembolü de bunlardan biri. Gıda Hareketi’nin yeni raporu işte bu gerçeği anlatıyor.

Bugün anlamlarını pek de bilmediğimiz semboller aslında bazı gerçeklerden haber verirler. Türkiye’de de 1999’dan bu yana pek çok üründe görmeye başladığımız ışınlama yani radyasyon sembolü bize karşı karşıya olduğumuz riskleri haber verir.

Yer aldığı ya da yer almadığı halde radyasyona maruz bırakılmış ‘gıdalar’, ne yazık ki toplum sağlığını tehdit ediyor.

İşte bu nedenle Gıda Hareketi, olarak gıdalara, “ışınlama” adıyla maskelenerek verilen radyasyon konusunda pazar araştırması da içeren bir raporu takdim ediyoruz. Bu raporda yazılanlar az sayıda kitaba konu olduğu için bazı kimselerce biliniyor olsa da, geniş kitlelerce bilinmeyen bir derttir.

Bugün telkin edildiği üzere asıl olan beslenmek değil, nitelikli ve tayyib ürünlerle gerektiği kadar daha iyi ifadesiyle sindirebileceğin kadarı ile beslenmektir. İşte gıdalara radyasyon verilmesi aynı zamanda bir sindirim sorunudur da. Bu vesileyle daha geniş kitlelerin tercihlerini değiştirmesini ümit ederken, az bilinen bir gerçeği kayda geçiriyoruz.

İŞTE
‘GIDALARA RADYASYON VERİLMESİ VE TOPLUM SAĞLIĞINA ETKİLERİ RAPORU’