Erzurum'da içme suyunda zehirli fenol maddesi bulunduğu açıklayan Yrd. Doç. Dr. Nuhi Demircioğlu'na üniversitesi maaş kesim cezası vermiş, belediye ise tazminat davası açmıştı. Mahkeme ders verdi: Davalı duyarlı bilim adamı olarak kamuoyunu uyarmıştır ve haklıdır.

Palandöken Baraj Gölü’nden getirilen ve yaklaşık 360 bin kişinin içtiği suda ‘fenol’ olduğunu açıkladığı için hakkında 15 bin lira tazminat davası açılan Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuhi Demircioğlu, yargıda aklandı. Mahkeme kararı: “Su satışlarında bir düşmeden davalı sorumlu tutulmaz. Davalı, duyarlı bir bilim adamının yapması gereken tutum ve davranışları sergilemiştir.” Oysa ünversitesi Demircioğlu’na açıklaması nedeniyle maaş kesim cezası uygulamıştı.

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuhi Demircioğlu, 19 ve 21 Aralık 2008 günlerinde sekiz yüksek lisans öğrencisiyle ‘su kimyası’ dersi için Palandöken Barajı’ndan gelen suyun arıtıldığı yerden örnekler aldı. Türk içme suyu standartlarına göre 0.002 miligram/litre olması gereken fenolün, kentin içme suyunda 0.166 miligram/litre olduğunu gören Yrd. Doç. Dr. Demircioğlu, normalin 83 katı zehirli ‘fenol’ maddesi saptadıklarını kamuoyuna açıkladı. Yrd. Doç. Dr. Demircioğlu, “Eğer sorun giderilmez ve su bu şekilde tüketilirse, 2- 3 yıl sonra kanser vakalarında artış olabilir. Öncelikle bu suyun klorla değil ozon ile dezenfekte yapılması lazım” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erzurum Su, Kanalizasyon İşletmesi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, bir taraftan arıtma tesisine ozonlama ünitesi kurmak için ihale açarken, diğer taraftan Yrd. Doç. Dr. Nuhi Demircioğlu hakkında 30 Ocak 2009 günü Erzurum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 5 bin lira maddi, 10 bin lira manevi tazminat davası açtı. Çok büyük harcamalarla tesisler kurduklarını, içme suyunu sürekli tahlil ettikten sonra abonelere ulaştırıldığını belirten ESKİ, ‘fenol’ ve ‘kanser’ açıklamalarının gerçeğe aykırı, asılsız, halkı tedirgin edici olduğunu öne sürdü. ESKİ tarafından YÖK ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne şikâyet edilen Yrd. Doç. Dr. Nuhi Demircioğlu’na geçen Temmuz ayında ‘gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek, yetkili olmadığı halde basına resmi konularda bilgi vermek’ suçundan maaş kesim cezası verildi.

ESKİ’nin açtığı tazminat davasını ise 16 Mart 2010 günü yapılan son duruşmada reddeden Erzurum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Hüseyin
Kovan, kararında ilginç saptamalar yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Demircioğlu’nun yapmış olduğu analizlerin içme suyu ile ilgili şikayetlerin nedenini araştırmaya yönelik olduğunu belirtilen kararda, İl Hıfzıssıhha Kurulu raporuna göre çevredeki köylerin kanalizasyon ve hayvan atıklarının baraja aktığının sabit olduğuna dikkati çekildi. Hüseyin Kovan, tazminat talebine ret kararında şöyle dedi:

“Yüz binlerce insanın su içtiği bir baraj gölüne hayvan pisliklerinin akması ve kanalizasyonun karışıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Duyarlı bir bilim adamının yapmış olduğu araştırma ve gözlemin sonucunu kamuoyu ile paylaşmak, bu şekilde insanların sağlıklı yaşamına katkıda bulunmak olarak algılamak gerekir. Su satışlarında bir düşme meydana gelmiş olsa bile bundan davalının sorumlu tutulması hiçbir hukuk mantığı ile bağdaşmaz.”

Mahkeme, ESKİ’nin 2 bin TL vekalet ücreti ödemesini karar altına aldı.

Halk tarihi çeşmelerden su alıyor