Aralarında en büyüklerinde bulunduğu 33 süt markasının ürünlerindeki hayvansal (sadeyağı)nın alınarak margarin eklendiği sık dile getirilirdi. Geçtiğimiz aylarda Konya Şeker'e ait Şeker Süt'in üretim izin belgesinin iptal edildiği bir yayın organında ortaya çıkartılmıştı. Şimdi ise...

Geçtiğimiz günlerde duyarlı bir gönültaşımızın ulaştırdığı belgeye göre bir ünlü süt firmasının üretim izin belgesi iptal edilmiş. İptal gerekeçesi ise sütteki hayvansal yapın ayrıştırılarak margarin ilave edilerek peynir üretilmesi.

Yine süt firmalarından ve Tarım Bakanlığı çalışanlarından alınan bilgiye göre bu firmalar arsında büyükler de var ve isimleri gizleniyor. Üretim izinleri iptal edilen bu firmalar birkaç gün sonra küçük bir değişiklikle yeniden üretim izin belgesi aldıklarak yollarına devam ediyorlar. Yani caydırıcı bir müeyyide yok.

Bu tağşişe neden gerek duyuluyor?

Hayvansal yağ olan tereyağının 1 kğ fiyatı 10 lira civarlarında. Oysa benzer fonksiyonu veren sağlıksız margarin ise 1,3 lira. Neredeyse 7,5 kat daha pahalı olan yağ alınıp sağlıksız ve ucuz yağ süt ürünlerine eklenerek satılıyor. Netice itibariyle hem tüketicinin aldatılıyor, hem haksız rekabet oluşuyor, hem de fahiş kazanç elde ediliyor.

Bakanlık neden sümen altı ediyor?

Tarım Bakanlığı ise bu tür eylemlere müracaat eden firmaların isimlerini sürekli gizliyor. Son derece yetersiz denetimlerde veya şikayet üzerine ortaya çıkan bu tür bu tür eylemlerde ise 'ekonomi ve şirketler zarar görmesin' mantığıyla tüketicinin aldatılması ve zarar görmesine göz yumuluyor.

Gıda Hareketi'nden tüketiciye çağrı

Bu tür hile yapan firmalar yerine yapmayanları sizlerle paylaşamayı daha çok arzu ederdik. Lakin elimizde belgeleri olmasa da güvenilir olanlarının olmayanlara oranın daha az olduğu bir dönemde bunu yapmanın ne büyük risk olduğunu biliyoruz. Devletin bile korumak istemediği tüketicinin kendini korumak gibi sorumluluğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

Gıda Hareketi'nden üreticiye çağrı

Hz Peygamber 'Medine Pazarı' denetimlerindeki bu olayı biz kez daha okumanız yararınıza olacaktır.

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Rasülullah sallallahü aleyhi vesellem çarşıda bir yiyecek yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkardı. Parmaklarına rutubet bulaştı.

Rasülullah satıcıya: ‘Ey satıcı nedir bu?’ diye çıkıştı.

Satıcı: ‘Ey Allah'ın Resulü, yağmur ıslattı’, deyince:

Rasülullah: ‘Bu yaşlığı üste getirip, herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir’ buyurdu.

Ebu Dâvud ve Tirmizî'nin rivayetlerinde şu ilave yer alır: " Rasülullah sallallahü aleyhi vesellem’e "elini yığına daldır" diye vahiy edildi. O da elini daldırdı. Yığın ıslaktı. ‘Aldatan bizden değildir’ buyurdu."[1] Ukbe İbn-i Âmir radıyallahu anh buyurmuştur ki: "Müslüman bir kimsenin, bir malda kusur olduğunu bildiği halde, müşteriye haber vermeden satması haramdır."[2]

Lütfen elinizdeki bu tür belgeleri bizimle paylaşın yayınlayalım: iletisim@tuketiciler.org

Bilgi kaynakları her koşulda gizli tutulacaktır.[1] Müslim, İman 164, (102); Tirmizî, Büyû 74, (1315); Ebu Dâvud, Büyû, 52, (3452); İbnu Mâce, Ticarât, 36, (2224).

 Prof Dr İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, c 3, s 57, Hadis No: 261, Akçağ Yayınları, 1992 1. Baskı

[2] Buhârî (Büyû19). Prof Dr İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, c 3, s 57, Hadis No: 263.

Peynire margarin kat "helal(!) sertifika"yı kap

Şeker Süt’ün üretim izni neden iptal edildi?