Su derneklerinden raporumuza tepki

Su Sanayicileri Üreticileri Derneği ve Ambalajlı Su Üreticileri Derneği, Ambalajlı Su Raporumuza yönelik açıklama yayınladılar. Dernekler açıklamlarında Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etmeyi de ihmal etmediler. İşte o açıklamalar:

Su derneklerinden raporumuza tepki

Su Sanayicileri Üreticileri Derneği'nin açıklaması

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER): “Sözde raporlarla tüketiciler tedirgin ediliyor!”

Ambalajlı Su sektörüne yönelik gündeme getirilen iddialara cevap veren SUDER Başkanı İsmail Özdemir sert konuştu:

“Bu sözde rapor; ambalajlı su sektörünün tümüne, yetkili otoritelere ve hepsinden önemlisi insanımıza yapılmış açık bir saldırıdır. Böylesi sözde raporlarla sektörümüzün karalanmasına ve tüketicilerimizin yanıltılmasına izin verilmemelidir!”

SUDER Başkanı İsmail Özdemir; “Kamuoyunun bu tarz haberlere itibar etmemesini ve Sağlık Bakanlığı'nın Ruhsatı ve Denetimi altında faaliyet gösteren Ambalajlı Suları güvenle tüketmelerini” önerdi.

Sözde raporda verilen bilgilerin tamamının varsayımlara, iddia sahiplerinin kendi yorumlarına dayanarak yapıldığını ve hiçbir bilimsel dayanağının bulunmadığını belirten Özdemir, raporda hem AB hem de ülkemiz yasal mevzuatlarında belirlenen limitler dahilinde olan parametrelerin, sanki yasal limitlerin dışındaymış izlenimi yaratılmaya çalışıldığını belirtti.

İsmail Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti;

“Ülkemizdeki Bütün Ambalajlı Su İşletmeleri Sağlık Bakanlığının Ruhsatlandırması ve Denetimi altındadır.”

“Ambalajlı Sularla ilgili bütün yasal mevzuatımız AB Mevzuatı ile birebir uyumludur.

Dolayısı ile sağlık bakanlığından ruhsatlu bütün ambalajlı suların içeriğinde bulunan bütün mineraller ve diğer çözülü maddelerin bulanabilirlik alt ve üst limit değerleri AB ve Ülkemiz Yasal Mevzuatlarında bulunan değerler aralığındadır.”

“Sağlık Bakanlığı, yürürlükteki "01 Aralık 2004 tarih ve 25657 sayılı Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği" ve "17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği"ne uygun olarak sık aralıklarla ambalajlı su işletmelerine yönelik sıkı bir Denetim Sistemi uygulamaktadır. İşletmelere bu kadar sıkı denetimlerin uygulandığı bir ortamda yasal limitlerin dışında olan bir suyun ambalajlanarak satılabilmesi mümkün değildir.”

“Ülkemizde Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olan ambalajlı suların bütün parametre değerleri hem ülkemiz hem de AB Yasal Mevzuat değerlerine uygundur. Haberde konu edildiği gibi AB ile de birebir aynı olan yasal mevzuatlarımızda belirtilen parametre değerlerine uygun olan suların sağlığa zararlı olduğunu iddia etmek hiç bir bilimsel, yasal ve mantıklı bir değer taşımamaktadır.”

Sektörün alanında örgütlü tek sivil toplum kuruluşu olan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı İsmail Özdemir, derneğin kamusal yararı ve sağlıklı su üretimi ve tüketimi konusunda gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine öncülük etmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

İsmail Özdemir, sektörün mihenk taşlarını tek çatı altında buluşturan SUDER'in temel hedeflerinden birinin de; tüketicileri sağlıklı su tüketimine teşvik etmek olduğunu söyledi. Özdemir, “SUDER olarak amacımız, sektörde faaliyet gösteren tüm üreticilerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun sağlıklı üretim yapmalarını sağlamaktır. Derneğimiz üyesi ambalajlı su üreticileri AB direktifleri ile aynı olan Sağlık Bakanlığı “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve Doğal mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğe” uygun olarak üretim yapmaktadır. İşletmelerimiz Sağlık Bakanlığımızca ruhsatlandırılmakta ve tesisler Sağlık Bakanlığı ve il Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.” dedi.

İsmail Özdemir son olarak; tüketicilerin, ambalajlı su ürünlerini güvenle tüketmeye devam etmelerini, sektörü hedef alan bu tür saldırılara izin vermeyeceklerini söyledi. Özdemir; “Bu tür asılsız iddialarla dolu haberlerin yayınlanması kamuoyumuzun yanlış bilgilendirilmesine, insanımızın gereksiz yere endişeye kapılmasına ve sağlıksız suya yönelmelerine neden olmaktadır” diyerek, basın kuruluşlarının da hiçbir yasal ya da bilimsel dayanağı bulunmayan bu tarz haberlere itibar etmemesini istedi.

Kaynak

 
Su Sanayicileri Üreticileri Derneği'nin açıklaması

SUSAD (SUSANAYİCİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ) YÖNETİM KURULU TARAFINDAN KAMU OYUNA VE TÜM İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR

Bu bir bilgilendirme, bir davet ve bir tenkittir.

Geçtiğimiz günlerde ulusal gazetelerin bazılarında yer alan haber dikkatimizi çekti. Sektörümüzle ilgili söylenenlerin başlığını okuduğumuzda büyük bir felaketin haberi geldi diye düşünülecek bir başlık olduğunu gördük.

Haberin içeriğini okuduğumuzda çok farklı şeylerden bahsedildiğini gördük.

Su temel ihtiyacımızdır, bu ihtiyacın giderilmesi için en önemli yollardan biri Su Sektöründe hizmet veren şirketlerdir. Bu zorlama ile teşekkül eden bir sektör değil, zorunluluklarla doğmuş, su sorunun çözmek için şekillendirilmiş ve ciddi riskli yatırımlar yapılmış bir hizmet sahasıdır. 1994 yılını hatırlayanlar, susuzluğa nasıl çözüm arandığını, bazı kişilerin ambalajlı su üretimi için girdikleri gayreti görüp nasıl huzur bulduklarını bilirler.

O GÜNÜN ÇÖZÜMÜ BUGÜNÜN SORUNU MUDUR?

Tüm dünya; susuzluğun büyük bir sorun olduğunu, bu nedenle hijyen şartlarına uygun üretilen suya ne kadar ihtiyacımız olduğunu bilmekte, beyan etmekte, bununla ilgili akademisyenler, kamu yöneticileri ve özel sektör birlikte hareket etmesi için çok geniş kapsamlı toplantılar yapmaktadır. Yani o günün çözümü bugün içinde alternatifi olmayan bir çözüm olarak devam etmektedir. Sağlıklı suya ulaşmanın yöntemlerinin en önemlilerinden biri halen ambalajlı su tüketimidir.

HABERLE KAST EDİLEN NEDİR?

Şimdi şöyle düşünelim, siz suyu ambalajlı olarak alıyorsunuz, bunun için bir bedel ödüyorsunuz, -kaldı ki ödenen bedel suya değil, suyun evinize ulaşma aşamalarındaki maliyetedir- bir gün gazetenizde bir haber okuyorsunuz. Başka tercihiniz de yok. Susuz mu duracaksınız? Aslında SUSAD olarak haberi yapan kişiye ulaşmaya gayret gösterdik, bir de ondan dinlemek istedik ancak bu mümkün olmadı.

Haberin başlığı AMBALAJLI SUYU DOĞRU KULLANMA YÖNTEMLERİ olsa idi, teşekkür eder ve bu gayretinden dolayı onu tebrik ederdik. Zira haberin içeriği tamamen bundan bahsetmekte, sorunun üretimde değil, yanlış tüketimden kaynaklandığını beyan etmektedir.

Haberin kendi içinde çelişmesi

Haberin içinde damacanalarda kullanılan su pompalarının haftada bir dezenfekte edilerek yıkanması gerektiğinden bahsedilmekte yıkamaya elverişli olmayan su pompalarının her yıl değiştirilmesi gerekmektedir.

Bu haberin kaynağı ve iline baktığımızda belli odağa hizmet ettiği açık olmakla basitliği ile de bölüm başkanına yakışıp yakışmadığını kamu oyunun takdirlerine sunuyoruz.

Kaldı ki ambalajlı su üretimi yapan firmaların tamamı kullanacakları ambalajları kapakları deterjan ve damacana dezenfeksiyon maddelerini ilgili bakanlıklardan izin almış firmalardan alınmasını şart koşmuştur. Sağlık bakanlığı Ambalaj ürünlerini kullanmaya ilgili bakanlık onayı ibraz edilmesi sureti ile izin vermektedir.

Kullanılan tüm malzemeler AB ve gelişmiş ülkelerde kabul gören ve sağlığa uygun malzemelerdir. Bu nedenledir ki Türkiye'nin su ihracatı her geçen gün artmaktadır.

Ayrıca adı geçen yazıda Sağlık Bakanlığının görevini yapmadığı ifade edilmektedir.

HABERİN YANSIMALARI

Bu haberin sonuçlarından neler ortaya çıkar düşüncesiyle biraz sessiz durup yansımalarını izledik. Açıkçası haberin yayınlandığı internet ortamında yorum yapılmadığını gördük. Haberin başlığı ile murad edilenin gerçekleşmediğini sevinerek izledik. Ümit ediyoruz haberin içeriği halkın bilinçlenmesine katkı sağlar ve doğru tüketim için adım atılmasına zemin hazırlar.

SAĞLIK BAKANLIĞINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama bizi ayrıca memnun etti. Sağlık Bakanlığı, Ankara'da yapılan ve damacana sularının kirli olduğunu tespit eden araştırmaya ilişkin olarak, "Bu araştırma, evimize temiz olarak aldığımız suyumuzu yeterli özeni göstermediğimiz takdirde kendi elimizle kirletebileceğimizi göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Sonuç olarak 2007 yılında AB uyum sürecine uygun yönetmelik yayınlanmış Türkiye genelinde bu yönetmeliğe göre ruhsat almış 250 firma azami hijyen koşullarında üretim yapmakta ve bakanlıkça denetime tabi tutulmaktadır.

Yapılan bu denetimlere baktığımızda, görsel ve yazılı basından da anlaşılacağı üzere son iki yıldır ambalajlı sular hakkında olumsuz haber yok denecek kadar azdır. Bu da sektörde taşların yerine oturmaya başladığının göstergesidir.

Asıl konuşmamız gerekenler ise;

Ambalajlı su sektörü ekonomik krizin had safhada olduğu bugünlerde istihdam sağlayan ender sektörlerden bir tanesidir.

Olağan üstü hallerde şehir şebekelerinin zarar görmesi halinde sigorta vazifesi görmektedir.

Ülkemizin atıl duran yer altı zenginliklerini her geçen yıl artarak yurt dışına ihracat yapmak sureti ile ülkemize döviz girdisi sağlayan temsilcileriyiz.

KARARLIYIZ

İçme suyu ile ilgili olan her konunun takipçisi olduğumuzu duyuruyor, halkın yanıltılmasına izin vermeyeceğimizi tüm samimiyetimizle beyan ediyoruz…

Saygılarımızla,

SUSAD Yönetim Kurulu

Kaynak

GIDA HAREKETİ'NDEN KONUYA DAİR AÇIKLAMA

Açıklama yapan sektör derneklerinin tepki verme haklarına saygı duyuyor ve kullandıkları dildeki nezaket nedeniyle teşekkür ediyoruz.

 

 SU RAPORUNUN GÜNCEL HALİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Yorum Yap

Diğer Haberler