Son Dakika
Pazar, 19 Eylül 2021 | Anasayfam yap | Favorilerime ekle    
Zehirlenmeye devam: İtiraf ve sınır
20. yüz yılda kimyasal bir dünya inşa edip ve herkesi zehirli kimyasallara esir ettiler. Bu çekilmez hayata yönelik Türkiye yeni uyanıyor. Şimdilik yasaklamak yerine kısıtlamaya giderek minik adımlar atıyor. Bizlerin tepkisi o adımların büyümesini sağlayacak ama toplum olarak haz ve gösteriş düşkünlüğünden vazgeçebilirsek tabi.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yüksek oranda alerjiye neden olan nikeli, tüm metal aksesuarlarda, düğme, fermuar, perçin, takı ve saatlerde kısıtladı.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2011 yılında yayımlanan ilgili tebliğle Türkiye'de ilk kez tekstil, kırtasiye, mobilya ve çocuk bakım ürünlerinde tehlikeli kimyasalların kullanımına kısıtlama getirildiği, 2013'te sözkonusu tebliğin yenilendiği anımsatıldı.
 
Açıklamada, 14 Ocak 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ" ile de yüksek oranda alerjiye neden olan nikelin, tüm metal aksesuarlarda, düğme, Fermuar, perçin, takı ve saatlerde kısıtlandığı kaydedildi.
 
Sağlığa zararlı
 
Açıklamaya göre, aynı ürün gruplarında ciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozukluklara neden olan ve kanserojen etkiye sahip kadmiyum kimyasalına da kısıtlama getirildi.
 
Toksik etkiye sahip olan organostanik bileşikler de, bugüne kadar kimyasal denetime tabii tutulmamış olan tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezlerinde kısıtlandı. 
 
Söz konusu kimyasalın denetimi tekstil, deri ürünleri ve eldivenlerde de gerçekleştirilecek. Kanserojen etkileri nedeniyle perflorooktan sülfanatların, kaplanmış tekstil ürünlerinde kullanılması yasaklandı.
 
Çevreyi de kirletiyor
 
Çevre kirliliğine neden olan nonil fenol ve nonil fenol etoksilatlar tekstil, deri ürünleri, kâğıt ürünler ve deterjanlarda kısıtlandı. Kanserojen etkiye sahip civa ve Arsenik bileşenler, ahşap ürünlerde kullanılamayacak.
 

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete   

                          Sayı : 29236

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE

YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğin ek-1’inde yer alan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen ve ek-1’de yer alan tüketici ürünlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımlara ek olarak, bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Tehlikeli kimyasal: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksiktoksikzararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme sistemine toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip madde ve müstahzarları

ifade eder.

Sınırlamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin ek-1’inde yer alan tehlikeli kimyasalların kullanımı, karşılarında belirtilen ürünler ve bu ürünler için belirlenen kullanım limitleri itibari ile sınırlandırılmıştır.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılır.

Yaptırım

MADDE 7 – (1) Bakanlıkça gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda bu Tebliğin ek-1’inde yer alan sınırlara uygun olmayan ürünlerin tespiti halinde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin;

a) ek-1’inde yer alan tablonun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü satırları  yayımı tarihinde,

b) ek-1’inde yer alan tablonun diğer satırları  21/5/2015 tarihinde,

c) diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 
20.01.2015 11:17:00 Bu haber 5431 defa okundu
Zehirlenmeye devam: İtiraf ve sınır
Korona virüsü hakkında ne düşünüyosunuz?

 
Copyright © 2009 Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi
Sitemizdeki bilgilerin her hakkı yazarı ve kaynağına aittir. Kaynak gösterilerek kullanılabilir
Yazılım ve Görsel Tasarım: İnforce Bilişim Teknolojileri