Hareketimiz

VARLIK NEDENİ
(Gıda Hareketi), sağlık ve gıda meselelerine karşı çözüm üretmek ve toplumu şuurlandırmak için oluşturulmuş; düşünce hareketidir.
 
HİZMET HEDEFİ
Varlık nedenimizin gereği olarak, her türlü bilgi ve iletişim araçlarını kullanarak; ilmî, hukûkî, dînî inancımıza yönelik, ahlâkî ve tabiî usûllerle; millî ve uluslararası gıda standartlarını geliştirmek ve insânî kazanımlara dönüştürmek.

AMACI
Uluslararası sistem ve organizasyonlarca izin verilse dahi: 
-  Tabiî yapısı bozulmuş veya menşei bilinmeyen yâhut gizlenen, toplumu şüpheli ve zararlı her türlü maddelerden korunmanın yanı sıra;
 
1. Farklı inanç sahiplerinin inançlarına saygılı, insan fıtratına uygun, tayyib gıdalarla beslenmeleri için rehberlik,
 
2. Bir ürüne ait muhtevanın, (eksiksiz menşei ve miktarının) ürün etiket veya ambalajında, (insanların, sözlük/lügat ve uzman yardımına ihtiyaç duymadan anlayabileceği bir dille) metin ve sembollerle etiketlenmesine sağlamay yönelik çaba,
 
3. Mahallî, millî ve uluslararası alanda standart, garanti markası ve sertifika geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 
4. Amacın hayata geçirilebilmesi için her türlü bilgi ve iletişim araçları kullanılarak; (ilmî, millî ve uluslararası hukuka, temel inançlara ve ahlaka uygun) insânî kazanımlar elde etmektir. 
 
Gıda Hareketi özetle; başta insan nesli olmak üzere, tüm canlıların sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için çözümler geliştirir ve mücadele eder.

 
O U R  M O V E M E N T


REASON OF EXISTANCE
(Food Movement), is a movement that aims to find solutions for health and food security issues, inform the consumers, and is a movement of research,informing and documenting.
 
SERVICE AIM
As a requirement of our existance, by using all kinds of means of information and communication; with the scientific,legal, spiritual, moral and natural methods, improving the national and international food security standarts and to turn into humanitarian gains.

AIM
Even if allowed by the international systems and organization:
-  Besides being protected from the hazardous,suspected or genetically modified or with an unknown origin of materials of consuming;

1. Providing a kind of nutrition respectful for the believers with various beliefs, suitable for humanly consuming , clean, qualified and economical.
 
2. Enabling the labeling of a product with the real ingredients  and origin on the package in a way that a consumer can understand without the help of a food expert with the proper signs and texts,
 
3. Making studies to develope the certificate and warranty studies in the local,national and international standarts,
 
4. In order to put its aims into practice, by using all kinds of means of information and communication; ( suitable for the science, national and international justice) developing national and international standarts for obtaining humanly gains. 
 
Shortly speaking, The Food Movement struggles and looks for solutions for  the continuation of healthy lives for all the living beings, initially the mankind.