Ölü hayvanları işte böyle ithal ediyorlar

Türkiye'nin halen yoğun bir şkilde hayvan ithalatını sürdürmekte. Zaman zaman basına yansıyan skandallar şimdi tüm dünyanın gündeminde. İşte gümrüklerde yaşanan ve hem hasta hem de ölü hayvanların ithal edildiğine dair batı basınında yayınlanan gizli çekimler...

Ölü hayvanları işte böyle ithal ediyorlar


 


Hayvanlar nasıl ithal ediliyor? Etlerde deli...

İşte konuyla ilgili Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nce yapılan açıklama:

29 Temmuz 2011 tarihli Resmî Gazete'de “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” başlığıyla, canlı hayvan ithalatındaki vergi indiriminin Bakanlar Kurulu'nca kabul edildiği duyurulmuştur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hayvan ithalatındaki gümrük vergisi oranını yüzde 15'e ve et ithalatındaki referans fiyatı da 5 dolardan 3,5 dolara indirmesiyle Türkiye, yabancı ülkelerdeki hayvan ihracatçıları için bir cennet haline gelmiş durumdadır. 2010 yılında yüzde 135 olarak uygulanan hayvan ithalatındaki vergi oranının, şu günlerde yüzde 15'e indirildiğinin açıklanması ile yurtdışından Türkiye'ye ihraç edilen hayvan sayısının oldukça artması beklenmektedir.
 
Türkiye'ye kara ve deniz yoluyla başta Avustralya ve Uruguay olmak üzere birçok ülkeden büyükbaş ve küçükbaş hayvan ihraç edilmesi, birçok hayvan hakları ihlalini de beraberinde getirmiştir. Temmuz ayında, ithal hayvanlarla dolu gemiler Mersin Limanı'nda tam bir hafta, Bandırma Limanı'nda ise 4 gün boyunca denizde bekletilmiştir. Bekletilen gemilerde, hayvanlar alt alta üst üste, aç - susuz, hiçbir yaşamsal ihtiyaçları giderilmeden ve hiçbir güvenlik tedbiri alınmaksızın bulundurulmakta, bu kötü koşullardan yüzlerce hayvan, nakliyat sırasında yaralanmakta ve hayatını kaybetmektedir. Hayvanların gemilerden indirilişi sırasında da birçok hayvan, kötü muamele nedeniyle sakatlanmakta, limanlarda yine günlerce bekletilerek kamyonlara tıka basa yüklenip çiftliklere nakledilmektedir.
 
Türkiye, en çok gözettiğini iddia ettiği ve insanlarla birlikte yaşayan evcil hayvanlar için çıkardığı yasaları bile hayvanlar lehine hazırlamamakta ve hâlihazırdaki yetersiz kanunları da hayvanları korumak için yeterince uygulamamaktadır. Ülkemizde, hayvanlara yönelik, tecavüzden işkenceye kadar akla hayale sığmayacak hak ihlalleri yaşanmakta ve bu hak ihlallerinin önlenmesini sağlayacak tarzda tedbirler alınmaz iken "kasaplık" diye tabir edilen ve binlerce kilometre uzak ülkelere son derece kötü koşullarda taşınan hayvanlar için uygulanan vergi oranının düşürülmesi, doğuracağı sonuçlar açısından derneğimizi son derece endişelendirmektedir.
 
"Kasaplık" hayvanlar da tüm canlılar gibi birçok hakka sahiptir. Türkiye, taraf olduğu uluslararası bildirgeleri ve sözleşmeleri görmezden gelerek, bu hayvanların haklarını gözetecek hiçbir yasal düzenlemeye gitmemektedir. Yurtdışından gelen hayvan hakları örgütleri, son aylarda Türkiye'de ve dünyada bu konuda yaşanan hak ihlallerini gizli çekimlerle belgelemiş, ancak vergi indirimi kararı alan bakanlık yetkilileri bu hak ihlallerini giderecek herhangi bir önlem almaya halen yanaşmamaktadır.
 
İnsan gıdası olarak tüketime sunulan hayvanlar, bugün doğa ve insanlar gibi endüstriyel kapitalizmin kurbanı haline gelmiştir. Endüstriyel kapitalizmle geleneksel yetiştiricilik, devletlerin politikalarıyla büyük ölçüde azaltılmış, bunun yerine fabrika mantığıyla işleyen entegre tesisler kurulmuştur. Hayvanların tabiatına aykırı, kâra ve sömürüye dayalı bir yetiştirme tarzı günümüzde uygulanmaktadır. Sömürüye dayalı bu sektör, hayvanlara canlı olarak yaklaşılmasını tamamen ortadan kaldırmış ve hayvanları bu kanlı ticaretin nesnesi haline dönüştürmüştür. Tamamen ticarî kaygılar düşünülerek sömürülen hayvanlar, hareket dahi edemeyecekleri yerlere kapatılmakta, işletmelerde rutin olarak şiddete maruz bırakılmakta, kısacası doğumlarından ölümlerine kadar birçok yaşamsal ihtiyaçtan uzak, yaşamlarının her anını acı ve korku ile geçirmektedir. Yaşarken bir canlı olarak değil, sadece "ticarî meta" olarak görülen hayvanlar öldürülürken de acı dolu bir süreçten geçmektedir.

Endüstriyel kapitalizmin her gün milyonlarca hayvanı öldürdüğü dünyada, artık devletler ülkelerindeki hayvan yetersizliğinden, hayvan ithalatına girişmiş, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, binlerce kilometre ötedeki mesafelerden akıl almaz koşullarda taşınarak Türkiye'ye ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. İnsan da dahil olmak üzere herkesin ve her şeyin "tüketilebilirlik" üzerinden tanımlandığı çağımızda yaratılan entegre hayvan üretim çiftliklerinde ve mezbahalarda hayvanlara uygulanan zulüm, bugün tam anlamıyla doruk noktasına ulaşmış durumdadır. Canlı hayvan taşımacılığı sektörü de bu zulmün sadece bir ayağıdır.
 
Birçok ülkede yasalarla güvence altına alınan hayvan refahı, hayvanlar için değil, ticarî kaygılar ve insan menfaatleri gözetilerek uygulanıyor olsa da yaşamları insan eliyle sınırlanan ve sonlandırılan hayvanlar için büyük önem taşımaktadır. Evrensel Hayvan Hakları Beyannamesi'ne imza atan Türkiye ve diğer tüm devletler, bu zulmün yaşandığı yerleri denetlemek ve hak ihlallerini önlemek zorundadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, indirmiş olduğu vergi oranı ve referans fiyatla, bu zulme ortak olmaktadır, hatta bu zulmün daha yoğun bir şekilde uygulanmasına yol açan bir aktör haline gelmiştir.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Avustralya Büyükelçisi'nin, "canlı hayvan ticaretinin Avustralya için önemli bir politik sorun haline geldiğini" belirttiği bakanlık ziyareti sırasında, her ne kadar Türkiye'deki hayvan refahı koşullarının Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) standartlarının üzerinde olduğunu iddia etse de gerek tesis ve mezbaha ziyaretlerimiz, gerekse basından öğrendiğimiz haberler bunun tam tersini söylemektedir.
 
T.C.  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı hayvan hakları ihlallerini arttıracak olan vergi indirimi kararından ötürü kınıyoruz. Bakanlığı ivedi olarak canlı hayvan ithalatına son vererek bu zulme ortak olmaktan vazgeçmeye ve yalnızca ithal edilen hayvanların değil, bu ülkede içler acısı koşullarda yaşamaya mahkûm edilen ve hunharca öldürülen tüm "kasaplık" hayvanların haklarını gözetmeye, yani sorumluluğunu yerine getirmeye ve başta Avustralya hükûmetini ve diğer hayvan ihraç eden devletleri de bir an önce canlı hayvan ihracatını yasaklamaya çağırıyoruz.
 
İster bu coğrafyada olsun isterse farklı coğrafyalarda olsun, doğanın, hayvanların ve insanların her türlü şekilde sömürülmesine karşıyız. Türkiye'de ve tüm dünyada yaşanan hak ihlallerinin, insan - hayvan ayrımı yapmaksızın takipçisi olduğumuzu ve canlı hayvan ithalatı sürecini yakından izlediğimizi ilgili makamlara ve kamuoyuna duyururuz.

Hayvan ithalatında tehlike büyüyor mu?

 

Yorum Yap

Diğer Haberler